Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor darmpoliepen

Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor verschillende soorten kanker, waaronder darmkanker. De oorzaak hiervan is nog grotendeels onbekend. Een Amerikaanse studie heeft aangetoond dat verhoogde leptine-gehaltes (een vet-hormoon), een verhoogd BMI en het mannelijke geslacht geassocieerd lijken te zijn met darmpoliepen, mogelijke voorlopers van darmkanker.

In de anderhalf jaar durende studie werden 126 gezonde blanke Amerikanen, in de leeftijd van 48 tot 65 jaar, gevolgd. De deelnemers hadden geen gezondheidsproblemen maar zij ondergingen wel routinematig een controle-colonoscopie. Van de 126 mannen had 79% overgewicht (BMI>25). Van deze groep had 30% één of meer poliepen. In totaal hadden de mannen met overgewicht 6.5 keer (CI: 1.3–33.0) meer kans om drie poliepen te hebben, vergeleken met de slankere mannen. Hiernaast werd ook gezien dat de mannen met overgewicht een 7.8 keer (CI: 2.0–30.8) grotere kans hadden op een tubulair adenoom, een bepaald type poliep. Onder andere het leptine-gehalte was significant geassocieerd met het ontwikkelen van een tubulair adenoom, evenals voor het hebben van drie of meer poliepen.

De resultaten van deze studie lijken erop te wijzen dat het leptine-gehalte en overgewicht geassocieerd zijn met het ontwikkelen van darmpoliepen en mogelijk darmkanker. Deze informatie zou in de toekomst kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van betere risicoprofielen. Op dit moment gebeurt dat alleen op basis van leeftijd en familiegeschiedenis.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- en Leverziekten

Bron: Comstock SS, et al. Adipokines and Obesity Are Associated with Colorectal Polyps in Adult Males: A Cross-Sectional Study. PLoS ONE, 2014; 9 (1): e85939 DOI: 10.1371/journal.pone.0085939