PDS

Overmatig alcoholgebruik lijkt PDS klachten te verergeren

Overmatig alcoholgebruik lijkt de symptomen van het prikkelbare darmsyndroom (PDS) te versterken. Tot op heden is de exacte rol van alcohol op PDS nog onduidelijk. De huidige studie heeft gekeken naar de invloed van alcohol op PDS aan de hand van patientdagboeken.

In deze observationele studie werd aan 166 vrouwen tussen 18 en 48 jaar met PDS en 48 vrouwen zonder klachten gevraagd naar maagdarmklachten, alcoholgebruik, cafeïne inname en rookgedrag. De overkoepelende term maagdarmklachten omvatte buikpijn, opgeblazen gevoel, gasvorming, diarree, obstipatie, misselijkheid, maagpijn, zuurbranden en indigestie. Overmatig drinken was gedefineerd als meer dan 4 glazen alcoholhoudende dranken per dag.

Uit de resultaten kwam naar voren dat het alcoholgebruik tussen PDS patiënten en gezonde deelnemers niet verschilde. Bepaalde drinkgewoonten waren wel van invloed op het toenemen van de maagdarmklachten bij de vrouwen met PDS, dit was niet het geval bij de gezonde vrouwen. De sterkste associatie was met overmatig drinken, waarbij de klachten het meest toenamen de volgende dag: diarree, P=0.006; misselijkheid, P=0.01; maagpijn, P=0.009; en indigestie, P=0.004), terwijl mild en matig drankgebruik nagenoeg niet geassocieerd was met het toenemen van de maagdarmklachten.

Het lijkt er dus op dat bepaalde patronen in drankgebruik van invloed zijn op de PDS klachten.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Reding KW et al. Relationship between patterns of alcohol consumption and gastrointestinal symptoms among patients with irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 2013 Feb; 108(2): 270–276.