PDS

PDS-patiënten hebben minimaal baat bij verwijzing naar MDL-arts

Prikkelbare darmsyndroom (PDS) is een veelvoorkomende functionele aandoening aan het spijsverteringsorgaan. Mensen met PDS ervaren als belangrijkste symptoom buikpijn en/of een onaangenaam gevoel in de buikstreek, in combinatie met darmpassageproblemen. De klachten hebben een aanzienlijke invloed op de kwaliteit van leven. Vaak worden mensen met PDS verwezen naar een maag-, darm- en leverarts. Het is tot op heden nog onduidelijk of verwijzing naar een medisch specialist van toegevoegde waarde is op de kwaliteit van leven van de patiënt.

Engelse onderzoekers hebben aan 69 patiënten een kwaliteit-van-leven’-vragenlijst aangeboden voordat zij hun specialist bezochten en na 3 en 12 maanden. Het percentage dat na de eerste vragenlijst reageerde was respectievelijk 45% en 17%. De mediane Kwaliteit van Leven score was

67.5 ([IQR] 50.0 to 80.0) bij aanvang van de studie, met een gemiddelde toename van 3.25 (95% CI -5.38 to 11.88) na 3 maanden en afname van -1.82 (95% CI -16.01 to 12.38) na 1 jaar.

Uit deze studie blijkt dat PDS-patiënten een minimaal voordeel, maar niet significant, ondervinden aan verwijzing naar een maag-, darm-, leverarts.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag-, Darm- Leverziekten

Bron: Canavan C et al. Change in Quality of Life for Patients with Irritable Bowel Syndrome following Referral to a Gastroenterologist: A Cohort Study. PLoS One. 2015 Oct 2