PDS

Bacteriesamenstelling in ontlasting minder divers bij PDS

De darmflora in de ontlasting wordt vaak gezien als representatief voor de darmflora door de gehele darm. Eerdere studies hebben laten zien dat de bacteriesamenstelling op de darmslijmvlies wel degelijk anders is dan in de ontlasting. Onderzoekers hebben nu gekeken naar de verschillen en overeenkomsten in bacteriesamenstelling in de ontlasting en op de darmslijmvlies van mensen met prikkelbare darm syndroom (PDS).

Van 33 PDS-patiënten en 16 gezonde controle-deelnemers werden zowel darmbiopten als ontlastingssamples genomen. Van de PDS-patiënten behoorde 49% tot de diarree-dominante groep en 80% had al meer dan 5 jaar klachten.

Uit de resultaten kwam naar voren dat de samenstelling van de bacteriën op het darmslijmvlies significant anders was dan in de ontlasting (P = 0.002). Bacteroidetes domineerden met name in de bacteriehuishouding op het darmslijmvlies, terwijl Firmicutes, Actinobacteria en Proteobacteria domineerden in de ontlasting. Gezonde deelnemers hadden een aanzienlijk hoger percentage aan Clostridiales op het darmslijmvlies dan de PDS-patiënten. De bacteriesamenstelling was meer divers in de ontlasting dan op het darmslijmvlies bij PDS-patiënten (P < 0.005). Dit verschil werd niet gezien bij de gezonde deelnemers.

Deze studie laat zien dat de verschillen in bacteriesamenstelling op het darmslijmvlies minimaal zijn bij gezonde deelnemers en PDS-patiënten, maar dat de samenstelling in de ontlasting wel aanzienlijk verschilt.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag-, Darm- Leverziekten

Bron: Rangel I et al. The relationship between faecal-associated and mucosal-associated microbiota in irritable bowel syndrome patients and healthy subjects. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Nov;42(10):1211-21.