Probiotica effectief voor symptoomverlichting bij prikkelbare darmsyndroom

Prikkelbare darmsyndroom (PDS) is een chronische aandoening van de darm die gekenmerkt wordt door abdominale pijn en een afwijkende stoelgang—het gevolg van een ontregelde darmperistaltiek. De aandoening wordt met een wereldwijde prevalentie van 11,2% beschouwd als een van de meest voorkomende functionele darmaandoeningen, en heeft een aanzienlijke impact op de kwaliteit van leven bij patiënten.

Hoewel de onderliggende pathofysiologie van het syndroom nog grotendeels onbekend is, wordt de aandoening geassocieerd met veranderingen in de samenstelling van intestinale bacteriën—de zogenaamde microbiota. Huidige behandelingsopties voor PDS (zoals spasmolytica, antidepressiva, of 5-HT3 receptorantagonisten) zijn vaak ineffectief of leiden tot ongewenste bijwerkingen. Er zijn aanwijzingen dat behandeling met probiotica zinvol kan zijn, echter is er nog te weinig eenduidig inzicht in de precieze effecten van probiotica op PDS, onder andere door grote variëteit in onderzoeksopzetten.

Afgelopen juni publiceerde het online wetenschappelijke tijdschrift BMC Gastroenterology een meta-analyse van 21 gerandomiseerde, gecontroleerde probiotica-studies door Yan Zangh en collega’s. Deze meta-analyse toont aan dat probiotica in vergelijking tot placebobehandeling tot significante algehele symptoomverbetering leiden in PDS patiënten. Echter, verlichting van individuele symptomen, zoals abdominale pijn en een opgeblazen gevoel, kon niet significant worden vastgesteld.  Wel vond de studie een significant positief effect van probiotica consumptie op kwaliteit van leven bij patiënten met PDS.

De onderzoekers concluderen op basis van de onderzoeksresultaten dat consumptie van probiotica een effectieve therapie is bij prikkelbare darmsyndroom. Gezien ook de lage bijwerkingen, zouden probiotica daarom een belangrijk alternatief kunnen bieden op de huidige behandelopties bij PDS. Omdat echter nog niet bekend is welke soorten probiotica in welke samenstellingen en doses in specifieke situaties het meest effectief zijn, is toekomstig wetenschappelijk onderzoek naar precieze behandelinvullingen gewenst.

 

Bron: Zhang, Y., Li, L., Guo, C., Mu, D., Feng, B., Zuo, X., & Li, Y. (2016). Effects of probiotic type, dose and treatment duration on irritable bowel syndrome diagnosed by Rome III criteria: a meta-analysis. BMC gastroenterology, 16(1), 62.