PDS

De relatie tussen prikkelbaredarmsyndroom en bipolaire stoornis

Al enige tijd bestaat het vermoeden dat bipolaire stoornissen vaker voorkomen bij mensen met het prikkelbaredarmsyndroom. Wetenschappers uit Taiwan tonen in recentelijk gepubliceerd onderzoek aan dat dit inderdaad het geval is.

Bipolaire stoornis (BS) wordt gekenmerkt door stemmingswisselingen, met afwisselend manische- en depressieve episoden. Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is een chronische aandoening van de darm, waarbij de darmperistaltiek ontregeld is. Hoewel de precieze oorzaken voor het ontstaan van BS en PDS nog grotendeels onbekend zijn, bouwt het Taiwanese onderzoek voort op aanwijzingen dat aan beide aandoeningen een vergelijkbaar ontstaansmechanisme ten grondslag ligt. In beide gevallen lijkt een verhoogde aanwezigheid van bepaalde cellen van het immuunsysteem (zoals TNF-a, IL-8 en IL-10) namelijk een belangrijke rol te spelen.

De onderzoekers analyseerden gegevens van 170.000 patiënten met PDS en 190.000 gezonde proefpersonen, en kwamen tot de conclusie dat BS significant vaker voorkwam bij de patiëntengroep. Op basis van deze conclusie adviseren de onderzoekers dat artsen extra opletten bij het voorschrijven van antidepressiva aan patiënten met PDS. Hoewel antidepressiva behoren tot de gangbare behandelingsopties, wekt dit onderzoek namelijk de suggestie dat ze bij sommige patiënten zouden kunnen aanzetten tot manische episodes. De onderzoekers benadrukken het belang van wetenschappelijk onderzoek naar het optreden van manische episodes bij PDS patiënten die worden behandeld met antidepressiva.

 

Referentie: Tseng PT, Zeng BS, Chen YW, Wu MK, Wu CK, & Lin PY (2016).