obstipatie

Prucalopride werkt niet beter dan placebo bij kinderen met functionele obstipatie

Obstipatie is een groot probleem bij kinderen. Bij de meeste kinderen uit obstipatie zich als moeizame ontlasting, grote hoeveelheden ontlasting, ontlastingsincontinentie en buikpijn. Behandeling bestaat vaak uit educatie, gedragsaanpassing en laxeermiddelen. Ondanks therapie behoudt nog 25% van de kinderen obstipatie na de pubertijd.

Prucalopride is een medicijn dat wordt voorgeschreven aan volwassenen met obstipatie. Prucalopride stimuleert de darmmotiliteit door de spieren in de darmwand te stimuleren. De huidige studie heeft tot doel om de effectiviteit, veiligheid en tolerantie van prucalopride bij kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar te onderzoeken.

In totaal deden er 213 kinderen met obstipatie (Rome III criteria) mee aan de studie, waarvan 106 kinderen prucalopride kregen en 107 kinderen het placebomiddel. De kinderen in de prucalopride kregen een dosering afhankelijk van hun gewicht. Kinderen van minder dan 50kg kregen de eerste 4 weken 0.04mg/kg per dag, waarna dit werd opgehoogd naar 0.08mg/kg danwel verlaagd naar 0.02mg/kg. De kinderen die meer dan 50kg wogen kregen dagelijks 2mg prucalopride, deze dosering werd niet aangepast gedurende de studie. Om de lange termijn effecten te meten werden de kinderen die hieraan mee wilden doen opnieuwd gerandomiseerd. De gehele studie gebeurde dubbelblind, wat inhoudt dat zowel de deelnemers als onderzoekers niet op de hoogte waren welk middel gebruikt werd. De uitkomstmaten werden gemeten aan de hand van een electronisch dagboek, globale beoordeling, vragenlijsten, bloeddrukmetingen, temperatuurmetingen en ECGs.

De resultaten lieten geen betere werking van prucalopride op de obstipatieklachten zien ten opzichte van de kinderen die het placebomiddel kregen. Hoewel het middel goed werd verdragen, lijkt het dus geen rol te spelen in het verminderen van obstipatie bij kinderen in tegenstelling tot bij volwassenen.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Mugie SM et al. Prucalopride is no more effective than placebo for children with functional constipation. Gastroenterology 2014;147:1285-1295