Relatie BMI en overlijdensrisico bij diabetes type 2 patiënten

De relatie tussen lichaamsgewicht (BMI) en overlijdensrisico bij mensen met suikerziekte (diabetes) type 2 bleef tot op heden onduidelijk. Er heerst zelfs het idee dat overgewicht het risico op overlijden zou verlagen (de obesitas-paradox). In deze grote Engelse studie werd de relatie nogmaals onderzocht.

In de studie werden 8970 mensen betrokken die de diagnose diabetes hadden gekregen. Ten tijde van de diagnose hadden zij geen hart- en vaatziekten of kanker. De Body Mass Index (BMI) werd berekend aan de hand van het gewicht voor de diagnose diabetes.

Gedurende 15.8 jaar overleden 3083 mensen. Er werd je een J-vormig verband gezien met de BMI. De BMI was in verschillende groepen verdeeld: 18.5-22.4, 22.5-24.9, 25-27.4, 27.5-29.9, 30-34.9 en 35 en hoger. De kans op overlijden was lineair, dus er werd een direct verband gezien, onder de mensen die nooit gerookt hadden, maar niet-lineair voor degenen die wel gerookt hadden (p=0.04). Er werd eveneens een lineair verband gezien onder de mensen die voor hun 65e de diagnose diabetes kregen (p<0.001).

In deze studie werd een verband gezien tussen toename van BMI en overlijden bij mensen met diabetes en soortgelijk voor roken. Er was dus geen sprake van een obesitas-paradox in deze studie.