Kans op diverticulitis na de diagnose diverticulose veel lager dan gedacht

Diverticulose, uitstulpingen in de dikke darm, komen veel voor onder de Westerse bevolking. Naar schatting heeft zo’n 70% van de 80-jarigen te maken met diverticulose. Een mogelijke complicatie van diverticulose is dat een van de divertikels ontstoken raakt, diverticulitis genaamd. In de huidige richtlijnen wordt een kans beschreven van 10-25%, terwijl dit slechts matig wetenschappelijk onderbouwd is.

Onderzoekers uit Los Angeles hebben uit een ziekenhuisdatabase tussen 1996 en 2011 2222 personen gevonden met de diagnose diverticulose. Gedurende een gemiddelde follow-up van elf jaar ontwikkelden 95 mensen (4.3%) diverticulitis. Indien er strikter werd gekeken, dus op basis van een CT-scan of weefsel, hadden er 23 mensen (1%) diverticulitis ontwikkeld. Een risicofactor om diverticulitis te ontwikkelen bleek jongere leeftijd (63.8 versus 67 jaar) waarop de diagnose diverticulose werd gesteld (P=0.004). Voor geslacht, etniciteit en gemiddeld BMI werden geen aanwijzingen gevonden.

De uitkomsten van deze studie geven aan dat de kans op diverticulitis na de diagnose diverticulose veel lager is dan eerder werd gedacht en in veel richtlijnen beschreven staat. Daarnaast bleek leeftijd waarop de diagnose diverticulose werd gesteld een belangrijke risicofactor om diverticulitis te zijn.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten

Bron: Shahedi K, et al.Long-term risk of acute diverticulitis among patients with incidental diverticulosis found during colonoscopy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Dec;11(12):1609-13. doi: 10.1016/j.cgh.2013.06.020. Epub 2013 Jul 12.