darmkanker

Risico op darmkanker onderschat

Darmkanker is in Nederland de op twee na meest voorkomende kankersoort in Nederland. Jaarlijks krijgen meer dan 13.000 mensen de diagnose darmkanker te horen, dit komt neer op 35 mensen per dag. Per jaar sterven 5.000 mensen aan de gevolgen van de ziekte.

Uit TNS Nipo-onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de 50-plussers niet of nauwelijks op de hoogte is van darmkanker en de symptomen die daarbij passen. Het vroegtijdig herkennen van symptomen vergroot de kans dat darmkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt. Hoe vroeger darmkanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op genezing.

De alarmsymptomen:

– Lang aanhoudende verandering in uw ontlastingspatroon (regelmaat / soort ontlasting)

– Bloed en/of slijm bij de ontlasting

– Onverklaarbaar gewichtsverlies, dus bij een onveranderd voedings- of bewegingspatroon.

– Aanhoudende ongemakken in de buik (pijn / krampen / opgeblazen gevoel)

– Loze aandrang, of het gevoel dat de ontlasting niet volledig lukt

– Chronische vermoeidheid of slapte

De bovengenoemde klachten kunnen samenhangen met darmkanker, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Bloed bij de ontlasting is vrijwel altijd wel een reden om uw huisarts te raadplegen. Voor de andere symptomen is het verstandig uw huisarts te bezoeken als deze langer dan 2 weken aanhouden.

Afwezigheid van klachten is overigens geen garantie voor het niet aanwezig zijn van darmkanker. Doe daarom altijd mee aan het bevolkingsonderzoek voor darmkanker. Naar verwachting zal dit bevolkingsonderzoek eind van dit jaar nog zal starten. Daar wordt gekeken naar, voor het oog onzichtbaar, bloed in de ontlasting om zo darmkanker vroegtijdig op te sporen.

 

Note: Dit artikel is geschreven door Linda Wanders.

Bron: http://www.medicalfacts.nl/2013/06/24/risico-op-darmkanker-onderschat/