Risicofactoren voor het terugkeren van symptomen bij collagene colitis na staken van budesonide

Collagene colitis is een minder bekende vorm van inflammatoire darmziekten waarbij de bindweefsellaag in de darmwand ontstoken is. De ziekte uit zicht in terugkerende niet-bloederige diarree die vaak start na het 50e levensjaar en met name bij vrouwen. Inwendig dikke darmonderzoek (coloscopie) laat vaak geen afwijkingen zien, maar in de biopten (afgenomen weefsel) kan men dat vaak wel zien. Budesonide, een lokaal ontstekingsonderdrukkend medicijn, is het middel van eerst keus bij collagene colitis. Vaak wordt gezien dat de klachten terugkeren na het staken van budesonide. Een Duitse studie heeft nu gekeken welke factoren van invloed kunnen zijn op het terugkeren van de klachten na het staken van budesonide.

In de studie werd gekeken naar de resultaten verkregen uit vier eerdere studies waarin het effect van budesonide werd onderzocht. In totaal waren er 123 patiënten met collagene colitis, met een gemiddelde leeftijd van 57,6 jaar en meer dan driekwart van de groep was vrouw. Bij alle patiënten was de ziekte in remissie aan het eind van de budesonide therapie. Een deel van de patiënten (n=43) kreeg een onderhoudstherapie, terwijl de overige patiënten dat niet kregen. Gedurende de follow-up kreeg 61% van de deelnemers opnieuw een opvlamming van de ziekte.

Uit de resultaten bleek dat een stoelgang van meer dan vijf keer per dag voor start van de budesonide (HR 1.67), een duur van de diarree langer dan een jaar (HR 1.82) en het afwezig zijn van een budesonide onderhoudstherapie (HR 2.73) significante risicofactoren zijn voor het terugkeren van de collagene colitis.

Middels de resultaten van deze studie kan wellicht een beter risicoprofiel gemaakt worden voor de mensen die kans hebben op het terugkeren van de colitis. Op deze manier wordt duidelijker welke patiënten een onderhoudstherapie met budesonide nodig hebben en bij welke patiënten het verantwoord is hier niet voor te kiezen. Uit verder onderzoek zal moeten blijken welke risicofactoren nog meer een rol spelen in het terugkeren van collagene colitis.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten