IBD

Roken vergroot aanzienlijk de kans op klachten buiten het maagdarmkanaal bij Crohn

De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking aan het maagdarmkanaal, maar kan zich ook buiten het maagdarmkanaal manifesteren, zogenaamde extra-intestinale manifestatie (EIM). Duitse onderzoekers hebben gekeken welke factoren van invloed zijn op het ontwikkelen van EIMs.

In totaal keken zij naar de gegevens van 257 mensen met IBD (161 ziekte van Crohn, 96 colitis ulcerosa). Van de meeste mensen was tot 50 maanden na de eerste diagnose de medische status bekend. Bij de eerste diagnose van de ziekte van Crohn waren vaker EIMs aanwezig dan bij de eerste diagnose van colitis ulcerosa (42.9% versus 21.9%, p<0.001). Actief roken vergrootte de kans aanzienlijk op het ontwikkelen van een EIM bij de ziekte Crohn in de eerste periode na de diagnose, maar niet bij colitis ulcerosa. Daarnaast werden ook IBD-gerelateerde chirurgie en IBD vanaf een jonge leeftijd als risicofactoren gezien voor EIM.

Uit de resultaten kwam naar voren dat met name bij de ziekte van Crohn roken, chirurgie kort na de diagnose en de ziekte van Crohn sinds jonge leeftijd van invloed zijn op het ontwikkelen van extra-intestinale manifestaties.

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Ott C, et al. Smoking increases the risk of extraintestinal manifestations in Crohn’s disease.World J Gastroenterol. 2014 Sep 14;20(34):12269-76.