Sociale steun en zelfredzaamheid zijn zeer belangrijk in de behandeling van obesitas

Obesitas is een enorm grote risicofactor voor onder andere hart- en vaatziekten, suikerziekte en diverse soorten kanker. De belangrijkste manier om dit risico te verlagen is om weer op een gezondgewicht te komen. Een aanzienlijk deel van de mensen die gewicht hebben verloren, vallen vaak daarna weer terug in hun oude patroon en komen weer in gewicht aan. Onderzoekers hebben bekeken welke factoren kunnen bijdragen aan succesvol afvallen.

In totaal deden 198 jong-volwassenen met een gemiddeld BMI van 36 mee aan cognitieve-gadragstherapie training gedurende 3-10 weken. Aan allen werd gevraagd of zij halverwege de training vragenlijsten wilden invullen. Een jaar na de training werd opnieuw het BMI gemeten van de mensen die mee hadden gedaan aan de training.

Uit de resultaten kwam naar voren dat de mensen die aangaven steun te krijgen van familie en vrienden en zelf vertrouwen hadden in hun succes een beter resultaat behaalden dan de mensen die dat niet melden. Ook de deelnemers die volledig betrokken waren bij het programma hadden een groter succes op de langere termijn.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Sampat S et al. You gotta have friends: social support and self-efficacy predict success following immersion treatment. Obesity 2014 Oct 9