zwangerschap

Stress tijdens de zwangerschap beïnvloedt darmbacteriën van de baby

Het is al lang bekend dat stress tijdens de zwangerschap nadelige gevolgen kan hebben voor psychische en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Dat darmbacteriën hier mogelijk een rol in kunnen spelen, dat is nieuw. Bovendien hebben baby’s van moeders met stress mogelijk meer risico op allergieën en darmklachten. Dit lieten onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen zien.

De Nijmeegse onderzoekers namen vragenlijsten af bij zwangere vrouwen over stress, daarnaast verzamelden zij op vaste tijdstippen speekselmonsters. Uit deze monsters werd cortisol bepaald, een hormoon dat verhoogd is bij stress. Vervolgens namen de onderzoekers poepmonsters van de 56 baby’s. Dit gebeurde tijdens de eerste 110 dagen na de bevalling.

Het onderzoek liet zien dat stress tijdens de zwangerschap, zowel de gemelde stress door moeders als verhoogde concentraties van cortisol, in sterk verband stonden met afwijkende darmbacteriën bij baby’s. Met name bacteriën die bekend staan om ziekten te veroorzaken waren relatief verhoogd. Bacteriën die bekend staan ‘goed’ te zijn voor de darmen waren relatief verlaagd. Bovendien werd er bij baby’s van gestreste moeder meer darm- en allergische klachten gemeld door de moeders.

Dit is het eerste onderzoek dat een duidelijke relatie legt tussen stress tijdens de zwangerschap en afwijkende darmbacteriën bij baby’s. Het blijft tot nu toe onduidelijk wat het werkingsmechanisme is. Het kan zijn dat door stress de darmbacteriën bij moeder veranderen en dat ze deze bacteriën vervolgens doorgegeven worden aan het kind tijdens de bevalling. Het kan ook zijn dat een verhoogd niveau van het stress-hormoon cortisol bij moeder zorgt voor een verhoogd cortisol niveau bij de baby. Dit verhoogde cortisol niveau bij de baby kan mogelijk leiden tot een andere darmbacteriesamenstelling bij de baby. Het blijft tot nu toe gissen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of dit inderdaad werkingsmechanismen kunnen zijn. Daarnaast verwachten we dat toekomstig onderzoek zich zal richten op het testen van behandelingen om stress tijdens de zwangerschap te verminderen.

 

Bron: Maternal prenatal stress is associated with the infant intestinal microbiotaPsychoneuroendocrinology53, 233-245.