darmkanker

Subsidies ten behoeve van onderzoek darmkanker

Onlangs zijn twee subsidies toegekend voor onderzoek naar darmkanker. Beide onderzoeken betreffen de mogelijke invloed van erfelijke factoren bij het ontwikkelen van darmkanker.

Een van de twee studies is specifiek gericht op een bepaalde vorm van darmkanker (het Lynch-syndroom) die wordt veroorzaakt door een erfelijk defect in het gen PMS2 en wordt uitgevoerd door dr. M. Nielsen (klinisch geneticus).  De andere studie betreft onderzoek naar een erfelijke factor van darmkanker die niet direct gekoppeld is aan een defect in de genen. Dit wordt uitgevoerd door wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), dr. Juul Wijnen in samenwerking met dr. Hans Morreau en dr. F. Hes.

De subsidies zijn toegekend door het KWF Kankerbestrijding en bedragen tezamen € 1.180.000,–.