Tacrolimus lijkt een goede werking te hebben bij colitis ulcerosa

Ongeveer een kwart van de mensen met colitis ulcera hebben een dusdanig hevig ontsteking dat zij een therapie met steroïden nodig hebben om een darmoperatie te voorkomen. Japanse onderzoekers hebben gekeken in de bestaande literatuur naar het effect van tacrolimus om een opvlamming van de ontsteking onder bedwang te krijgen.

De onderzoekers vonden twee RCTs waarin tacrolimus (10-15ng/ml) werd vergeleken met placebo (n = 103) en 23 observationele studies (n = 831). In de RCTs werd significant vaker een klinisch respons gevonden na 2 weken (risk ratio (RR) = 4.61, 95% confidence interval (CI) = 2.09-10.17, p = 0.00015). Het klinisch respons op 1 en 3 maanden 0.73 (95% CI = 0.64-0.81) en 0.76 (95% CI = 0.59-0.87), en de mensen die geen darmoperatie hoefden te ondergaan waren hoog op 1, 3, 6, en 12 maanden (0.86, 0.84, 0.78, 0.69, respectievelijk) onder de observationele studies. Er werden significant vaker bijwerkingen gezien onder de tacrolimus groep (RR = 2.01, 95% CI = 1.20-3.37, p = 0.83×10-2), maar ernstige bijwerkingen waren gelijk onder tacrolimus en placebo (RR = 3.15, 95% CI = 0.14-72.9, p = 0.47). In de observationele studies werden ernstige bijwerkingen zelden gezien (0.11, 95% CI = 0.06-0.20).

Deze studie laat zien dat tacrolimus is geassocieerd met een snel klinisch respons, zonder ernstige bijwerkingen in de behandeling van colitis ulcerosa. Darmoperaties konden de meeste mensen bespaard blijven.

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag-, Darm- Leverziekten

 

Bron: Komaki Y et al. Efficacy and safety of tacrolimus therapy for active ulcerative colitis; a systematic review and meta-analysis. J Crohns Colitis. 2015 Dec 8.