Coeliakie

Veel mensen weten niet dat ze coeliakie hebben

In een grote epidemiologische studie is in de Verenigde Staten via het lopende National Health and Nutrition Survey gevonden dat ongeveer tachtig procent van de deelnemers die coeliakie hadden dit niet wist. Uit de studie kwam ook naar voren dat coeliakie in de Usa bij 0.7% of ongeveer 1:141 mensen voorkwam. Wat bijzonder is aan deze studie met bijna achtduizend vrijwilligers is dat er op bloed nivo gemeten werd voor coeliakie specifieke immunoglobuline-A antilichamen. Dit gebeurde door eerst in alle deelnemers IgA egen weefsel-transglutaminase te meten en bij abnormale waarden ook de endomysiale antistoffen te meten. Personen werden als coeliakie positief benoemd als beide waarden boven normaal waren of als een arts ze reeds op een glutenvrij dieet gezet had in verband met de definitieve diagnose. De onderzoeksleider, Dr. Everhart verklaarde desgewenst dat een nationale serum screening campagne niet haalbaar is, desalniettemin geeft dit aan dat veel maag- en darmklachten een onderliggende, nog niet gediagnostiseerde, coeliakie kunnen hebben.

 

Bron: Rubio Topia et al.m Am. J. Gastroenterol., epub ahead of print, 2012