Veiligheid van probiotica bij kinderen: van mythe tot realiteit

Darmbacteriën spelen een belangrijke rol bij de gezondheid van kinderen. Tijdens de eerste levensjaren is er bijvoorbeeld een nauwe samenwerking tussen de bacteriën in darmen en het immuunsysteem. Hiermee kunnen darmbacteriën het immuunsysteem helpen om goed te reageren op ziekteverwekkers. Een manier een de darmbacterie compositie in de darmen te verbeteren is inname van probiotica (‘goede’ bacteriën). Bij het geven van probiotica aan kinderen staat één ding voorop: dat ze veilig zijn voor kinderen.

In klinische onderzoeken worden vaak alle medische voorvallen bijgehouden. Zo kun je bijvoorbeeld last van hoofdpijn of buikpijn krijgen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat het daadwerkelijk een bijwerking is van het medicijn of supplement. Het kan dus ook zijn dat het ergens anders door komt. Om goed inzicht te krijgen in wat daadwerkelijk bijwerking van probiotica zijn, en wat niet, dient er een vergelijking gemaakt te worden met een placebo (controle). Zodoende zijn van den Nieuwboer en collega’s nagegaan of probiotica inname inderdaad veilig is voor kinderen. De auteurs hebben hiervoor data van in totaal 187 klinische onderzoeken met probiotica bij baby’s/peuters (0-2 jaar) en kinderen (2-18 jaar) geanalyseerd. In alle klinische onderzoeken gebruikten kinderen of een probiotica product of een placebo product. De auteurs gingen vervolgens na in welke groep er meer bijwerkingen optraden, de probiotica- of de placebo groep.

Voor baby/peuter groep (0-2 jaar) analyseerden de onderzoekers 93 studies, waarin in totaal 20.732 baby’s/peuters aan meededen. Een groot deel hiervan ging om premature baby’s, geboren voor 37 weken zwangerschap. Hoewel het aantal kinderen dat probiotica innamen groter dan een de placebo, waren er geen significante verschillen in gerapporteerde bijwerkingen bij de kinderen. Er traden 4.206 bijwerkingen op in de probiotica groep versus 4.331 in de placebo groep. Daaruit concluderen de onderzoekers dat de probiotica, die gebruikt werden in de onderzoeken, veilig zijn voor baby’s en peuters.

Op dezelfde manier werd de veiligheid van probiotica bij kinderen tussen de 0-18 jaar onderzocht. 94 klinische onderzoeken werden geanalyseerd, waarin 9.712 gezonde en zieke kinderen een probiotica product kregen. 8.621 kinderen kregen een placebo product. In deze onderzoeken werden in totaal 7.553 bijwerkingen gemeld. 3,541 bijwerkingen in de probiotica groep versus 4,012 in de placebo groep. Er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld in de probiotica groep, zoals ernstige ziekten waarvoor opname noodzakelijk is. Ook hier concludeerden de onderzoekers dat inname van probiotica door kinderen als veilig kan worden beschouwd.

Het is opvallend dat er meer bijwerkingen werden gerapporteerd in de placebo groep in vergelijking met de probiotica groep. Dit heeft er mogelijk te maken dat probiotica niet specifiek op een plek werkt, zoals medicatie. Het precieze verklaring hiervoor blijft tot nu toe onbekend. In ieder geval is de realiteit: het gebruik van probiotica door kinderen (0-18 jaar) voor klinisch onderzoek is veilig.

 

BronVan den Nieuwboer, P.D. Browne, E. Claassen. Safety of probiotics in infants and children. Microbiota in health and disease: from pregnancy to childhood. pp. 313–340. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-839-1_17