Vooruitgang in diagnostiek van Ziekte van Crohn door MRI

De beeldvormende techniek dynamische contrast-enhanced MRI blijkt de ziekte-activiteit bij de ziekte van Crohn – vooral de milde verschijnselen – goed te detecteren. Deze milde verschijnselen zijn met de huidige onderzoekstechnieken niet goed vast te stellen. Manon Ziech onderzocht of MRI gebruikt kan worden om twee typen Crohn te analyseren, de luminale (in de darmwand gelegen) en de perianale (rondom de anus gelegen) vorm. De contrast-enhanced MRI blijkt ook bruikbaar bij het vaststellen van perianale ziekteactiviteit en kan mogelijk therapierespons voorspellen in patiënten met deze variant. Het juist beoordelen van de ernst van de ziekte van Crohn is van groot belang om de optimale behandeling vast te kunnen stellen. Het probleem is dat verschillende radiologen verschillende MRI-kenmerken gebruiken om ziekteactiviteit te vast te stellen. Hierdoor kan dezelfde patiënt verschillend worden beoordeeld. Ziech stelde met behulp van een enquête onder deskundige radiologen vast welke kenmerken zij belangrijk vinden om de ziekte te graderen. MRI en echo zijn niet bruikbaar als eerste diagnostisch instrument om chronische darmontsteking (IBD) bij kinderen vast te stellen. Voor die groep blijft endoscopie de gouden standaard.

 

Bron: http://dare.uva.nl/record/441756