Yoghurt hetzelfde als probiotica?

In het VARA programma ‘Kassa’ van zaterdag 17 april jl. werd aandacht besteed aan probiotica. In het programma beweerde men dat yoghurt net zo gezond is als probiotica. Hoewel yoghurt inderdaad als gezond kan worden beschouwd, is yoghurt zeker géén probioticum.

Yoghurt is een melkproduct waarin de melksuiker is omgezet in melkzuur door bacteriën. Dit gebeurt op gecontroleerde wijze. De bacteriën die hierbij gebruikt worden zijn Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus en Streptococcus salivarius ssp. Thermophilus. Deze bacteriën worden niet gerekend tot de probiotische bacteriën omdat ze niet voldoen aan de criteria die aan probiotische bacteriën worden gesteld:

Om probiotica genoemd te kunnen worden moeten de bacteriën zodanig geproduceerd kunnen worden dat ze levend zijn. Ook tijdens transport en opslag moet deze levensvatbaarheid gegarandeerd blijven. Verder moeten de bacteriën na inname het spijsverteringskanaal  kunnen overleven en moeten er gunstige gezondheidseffecten gekoppeld zijn aan de inname.

De definitie voor probiotica die door de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in 2001 is opgesteld luidt:

Probiotics are live microorganisms which when administered in adequate amount confer a health benefit on the host

Yoghurt voldoet niet aan deze eisen. Probiotische melkdranken bevatten per gram ongeveer 10 maal zoveel bacteriën als yoghurt. Ook is van deze specifieke bacteriën aangetoond dat zij levend het maagdarmkanaal bereiken Wetenschappelijk onderzoek laat verder zien dat klinische effecten die met probiotische bacteriën worden gevonden, niet met yoghurt kunnen worden bereikt.

Zo bestaan er directe vergelijkingsstudies op bijvoorbeeld het gebied van het verminderen van cholesterolgehalte in mensen die lijden aan hypercholesterolemie (te hoog cholesterol gehalte) waarin het probioticum wel effect heeft en yoghurt niet. [1] Ook bij acute gastroenteritis (buikgriep) blijkt het probioticum beter te scoren dan gewone yoghurt [2].

 

Bronnen:

  • Ann Nutr Metab. 2009;54(1):22-7. Epub 2009 Feb 20. Cholesterol-lowering effect of probiotic yogurt in comparison with ordinary yogurt in mildly to moderately hypercholesterolemic subjects. Ataie-Jafari A, Larijani B, Alavi Majd H, Tahbaz F.
  • Saudi Med J. 2010 Mar;31(3):280-3. A comparison between traditional yogurt and probiotic yogurt in non-inflammatory acute gastroenteritis. Heydarian F, Kianifar HR, Ahanchian H, Khakshure A, Seyedi J, Moshirian D.