Yoghurt met Bifidobacterium lactis heeft geen direct voordeel bij PDS

Probiotica lijken geen effect te hebben voor mensen met het prikkelbare darmsyndroom (PDS) met obstipatieklachten.

De onderzoeksgroep van professor Hobbs uit Oxford (UK) leek eerder aan te tonen dat probiotica wél een effect hebben op de PDS klachten, maar hun huidige studie lijkt tegen te pleiten.

In deze studie werden 179  patiënten met PDS en obstipatieklachten met elkaar vergeleken (dubbelblind RCT). De ene groep kreeg een yoghurtproduct verrijkt met probiotica (Bifidobacterium lactis), terwijl de andere groep hetzelfde yoghurtproduct kreeg zonder probiotica.

De primaire uitkomstmaat was een verbetering van de klachten (Subjective Global Assessment) op week 4 op basis van dagboekresultaten. Secundaire uitkomstmaten waren: pijn, opgeblazen gevoel, ontlastingsfrequentie, consistentie van de ontlasting en kwaliteit van leven.

In beide groepen verbeterden de klachten gedurende de studie, hoewel er geen significant verschil kon worden gevonden tussen de twee groepen (57% interventie versus 53% placebo, P= 0.71). Op week 8 en 12 werd wel een significante verbetering gevonden voor de probiotica groep (respectievelijk p= 0.03 en p= 0.004).

Tekortkomingen aan deze studie zijn dat er minder mensen aan de studie meededen dan de intentie was en dat er gedurende de studie veel mensen uitvielen, waardoor de resultaten minder hard zijn. Daarnaast lag de focus in deze studie alleen op PDS met obstipatieklachten en bovendien zijn de subjectieve verbeteringen lastig te interpreteren.

 

Note: Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten