IBD

IBD-patiënt weet te weinig over zijn ziekte

Volgens een studie in Nederland hebben patiënten met een chronische darmontsteking hun aandoening beter onder controle als zij meebeslissen over hun behandeling. Om tot een weloverwogen besluit te komen, is het noodzakelijk dat zij voldoende kennis hebben over de ziekte, de behandeling en de risico’s ervan. Deze groep patiënten blijkt echter onvoldoende geïnformeerd te zijn. […]

LEES MEER >
darmkanker

Honden kunnen darmkanker bij mensen ruiken

Duidelijke vroege opsporing en vroege behandeling van tumoren is van levensbelang bij de behandeling van kanker. Het ontwikkelen van een screening methode die net zo goedkoop en non-invasief is als de fecale occult bloed test (FOBT) voor de vroege opsporing van dikkedarmkanker is interessant. Daartoe is een studie ondernomen die onderzocht of geur gebruikt kan […]

LEES MEER >