Coeliakie

Risico op hart- en vaatziekten bij coeliakie lager dan eerder gedacht

Mensen met coeliakie (glutenintolerantie) zouden mogelijk een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Het is nog onduidelijk of dit daadwerkelijk zo is. In de 10-durende Framingham Heart Study is nu gekeken naar de relatie tussen coeliakie, BMI en het risico op hart- en vaatziekten.

In de studie werd bij 258 coeliakiepatiënten naar BMI (body mass index), systolische bloeddruk, hypertensie, roken en suikerziekte gekeken. Deze groep werd vergeleken met een controlegroep.

In totaal had 38.3% van de coeliakiepatiënten overgewicht, terwijl dit 69.8% was in de controlegroep (P<0.001). 174 coeliakiepatiënten hadden een verhoogd risico op hart- en vaatziekten volgende de Framingham Heart Study. Dit risico lag lager dan in de controlegroep (3.9 vs. 4.2; P=0.011). Onder de coeliakie patiënten werd aanzienlijk minder gerookt (P<0.001), terwijl de systolische bloeddruk bij hen hoger lang dan bij de controlegroep (P<0.01).

Uit de studie komt naar voren dat globaal gezien het risico op hart- en vaatziekten lager ligt dan bij de controlepopulatie. Mogelijk dragen lager BMI en minder tabak-gebruik bij aan dit verlaagde risico. Het lijkt er daarom op dat het risico op hart- en vaatziekten lager ligt dan eerder werd gedacht.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag-, Darm- Leverziekten

Bron: Stein AC et al. Obesity and Cardiovascular Risk in Adults With Celiac Disease. J Clin Gastroenterol. 2015 Oct 6.