Coeliakie

Coeliakie beïnvloedt de vrouwelijke vruchtbaarheid

Coeliakie is aandoening waarbij er een intolerantie bestaat voor gluten. Dit houdt in dat voedsel gluten of sporen van gluten bevat beschadiging van het slijmvlies van de dunne darm veroorzaakt. Het is bekend dat deze ziekte niet alleen invloed heeft voor het darmslijmvlies, maar ook daarbuiten waaronder vruchtbaarheid. Onderzoekers hebben onderzocht in wat voor mate coeliakie van invloed is op de vruchtbaarheid van vrouwen.

De onderzoekers verzamelden de gegevens van 970 vrouwen middels vragenlijsten. Van deze groep hadden 329 vrouwen aangetoonde coeliakie en 641 waren de gezonde controle patiënten. Uit de resultaten kwam naar voren een gelijk aantal vrouwen ergens op een bepaald moment zwanger waren geweest, 74.5% van de vrouwen met coeliakie en 76.1% van de vrouwen zonder coeliakie (P=0.57). Ondanks het feit dat het percentage van 1 of meer zwangerschappen vrijwel gelijk was tussen de groepen, waren er toch significant minder vrouwen met coeliakie die ook daadwerkelijk bevielen (79.6% vs. 84.8%; P=0.03). Bij de groep vrouwen met coeliakie kwam een significant hoger aantallen spontane abortussen voor (50.6% vs. 40.6%; P=0.01), en te vroege bevalling (23.6% vs. 15.9%; P=0.02). Daarnaast kwam uit de vragenlijsten ook naar voren dat de eerste menstruatie van de vrouwen met coeliakie zich later voordoet (12.7 jaar) dan bij de gezonde controlegroep (12.4 jaar; P=0.01).

De resultaten van deze studie laten zien dat coeliakie gepaard kan gaan met een grotere kans op spontane abortus, vroeggeboorte en de eerste menstruatie op latere leeftijd.


Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Moleski SM et al. Increased rates of pregnancy complications in women with celiac disease. Ann Gastroenterol. 2015 Apr-Jun;28(2):236-240.