Darmflora

Onderzoek wijst op relatie tussen darmbacteriën en emoties

Gedragsonderzoek met knaagdieren leverde al eens eerder bewijs voor een verband tussen darmbacteriën en emoties. Nu lijkt eenzelfde soort verband ook te worden gevonden bij mensen. Onderzoekers van UCLA publiceerden hierover onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Psychosomatic Medicine.

Veertig deelnemende vrouwen werden in twee groepen opgesplitst op basis van hun darmbacteriesamenstelling. De ene groep had een grotere hoeveelheid van het bacteriegeslacht Bacteroides, en de andere groep een grotere hoeveelheid van het type Prevotella. Door de deelnemers bloot te stellen aan positieve of negatieve afbeeldingen werden emotionele reacties opgewekt. Deze emoties werden vervolgens geregistreerd door een MRI-scanner, en ook door de vrouwen een vragenlijst te laten invullen.

Prevotella en Bacteroides zijn de meest voorkomende bacteriegeslachten in de darm. Beide geslachten omvatten meerdere soorten bacteriën. De samenstelling van deze bacteriën kan worden beïnvloedt door het dieet, en op hun beurt kan de samenstelling de stofwisseling beïnvloeden.

De Prevotella-groep bleek een stuk emotioneler te reageren op negatieve afbeeldingen. Deze vrouwen vertoonden meer hersenactiviteit in de gebieden die verantwoordelijk zijn voor emoties, en minder in de hippocampus: het gebied dat juist betrokken is bij het reguleren van deze emoties. Soortgelijke hersenreacties worden ook gezien bij mensen met een depressie.

De resultaten suggereren dat er in de toekomst kan worden gekeken naar de darmflora voor het signaleren van psychische en emotionele stoornissen. Echter, de onderzoekers benadrukken dat er nog lang geen stellige conclusies kunnen worden getrokken. Zo deden er slechts 40 vrouwen mee, een betrekkelijk klein aantal voor dit soort onderzoek, en is er maar weinig bekend over achterliggende mechanismes. Ook is het nog niet duidelijk of de samenstelling van darmbacteriën de oorzaak van bepaalde emoties zijn, of juist het gevolg ervan.

 

Bron: Tillisch, K., Mayer, E., Gupta, A., Gill, Z., Brazeilles, R., Le Nevé, B., … & Labus, J. S. (2017). Brain structure and response to emotional stimuli as related to gut microbial profiles in healthy women. Psychosomatic Medicine.