darmkanker

Darmkankerpatiënten in goede handen bij Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft een ‘groen vinkje’ gekregen op de website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Dit betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de normen voor goede zorg. Patiëntenorganisaties voor darmkankerpatiënten hebben deze normen opgesteld. Dit is in nauw overleg gebeurd met de beroepsverenigingen van specialisten en verpleegkundigen. De patiëntenwijzer darmkanker is ontwikkeld met ondersteuning van het bureau van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) en onderzoeksbureau MediQuest. De patiëntenwijzer is te raadplegen via www.nfk.nl. De patiëntenwijzer geeft aan wat iedereen kan verwachten van de zorg op het gebied van darmkanker en wat de kwaliteitsverschillen zijn tussen de ziekenhuizen. De normen staan benoemd op belangrijke punten zoals het diagnostische traject, de wachttijd, de behandeling, de nazorg en bijkomende belangrijke zaken als erfelijkheidsonderzoek.

Colin Sietses, oncologisch chirurg, is blij met de erkenning van de patiëntenverenigingen: ‘Patiënten weten dat zij in deskundige handen zijn in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Alle patiënten met darmkanker worden bijvoorbeeld voor en na de operatie besproken in een multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn diverse betrokken medisch specialisten en zorgverleners aanwezig. De chirurgen uit Ziekenhuis Gelderse Vallei onderscheiden zich door voorop te lopen in het ontwikkelen van de nieuwste operatietechnieken, waardoor het herstel van de patiënt sneller en beter verloopt.’ Hanneke Kleijwegt-Balk, verpleegkundig specialist, vult aan: ‘Patiënten vinden het belangrijk dat de tijd van diagnose tot behandeling kort is. In ons ziekenhuis is het streven drie weken. Daarnaast geven wij voor de operatie uitgebreide voorlichting en advies. Mensen willen weten wat hen te wachten staat. In ons ziekenhuis staat voeding bovendien hoog in het vaandel: wij doen er alles aan om de patiënten in een zo goed mogelijke conditie en voedingstoestand te brengen voor de operatie. Dat bevordert een goed herstel. Wij zijn als verpleegkundig specialisten het vaste aanspreekpunt voor de patiënt. Als er vragen of onduidelijkheden zijn dan zijn wij altijd via de telefoon of e-mail bereikbaar.’

 

Bron: NFK