Darmklachten bij vrouwen met bekkenbodemklachten

Braziliaanse onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar het voorkomen van urine- en rectale incontinentie en de relatie tussen deze klachten. Rectale incontinentie is het ongewenst verliezen van winden, vocht of vaste ontlasting via de anus.

De studie werd uitgevoerd onder 172 vrouwen aan de hand van een interview. De vrouwen bezochten een gynaecologisch verwijscentrum in verband met bekkenbodemklachten. Meer dan de helft van de vrouwen (54,6%, n = 94) meldde ontlastingsklachten, waarvan 67,0% obstipatie, 41,4% rectale incontinentie en 34,0% aandrangklachten. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen met ontlastingsklachten was 55,0 jaar en van de vrouwen zonder ontlastingsklachten 53,3 jaar. Er werd geen verschil gezien op basis van leeftijd, zwangerschappen, abortus, menopauze, sociaaleconomische status, inkomen en BMI. Onder de vrouwen met urine-incontinentie, had 23,2% eveneens rectale incontinentie.

‘Kwaliteit van Leven’ werd gemeten middels vragenlijsten. De vrouwen met een dubbele incontinentie scoorden het laagst op de ‘Kwaliteit van Leven’-vragenlijsten.

Deze studie toont aan dat urine-incontinentie en rectale klachten vaak samen gaan en een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven. Samenwerking tussen verschillende medische specialismes zou de kwaliteit van zorg voor deze vrouwen kunnen verbeteren. Een belangrijk hulpmiddel zou een gestandaardiseerde vragenlijst zijn.