De prevalentie, incidentie en risicofactoren voor microscopische colitis

Microscopische colitis, ook wel collagene of lymfocytaire colitis genaamd, is een chronische ontsteking van de dikke darm. Bij microscopische colitis is de bindweefsellaag onder de slijmvlieslaag ontstoken. Dit leidt tot ernstige en langdurige waterige diarree. 

Vaak wordt er op het oog tijdens het inwendige dikke darmonderzoek niets gezien, maar wordt de diagnose gesteld op basis van biopten. De ziekte openbaart zich meestal pas op latere leeftijd tussen de 50 en 70 jaar. Gedacht wordt dat van alle mensen met chronische diarreeklachten 0,3 tot 5% collagene colitis heeft. Onderzoekers hebben onlangs in de literatuur gekeken naar hoe vaak de ziekte zich voordoet.

In totaal kwamen er 25 studies uit het literatuuronderzoek naar voren, waarin een pooled incidence rate voor collagene colitis (CC) van 4.14 (95% confidence interval (CI) 2.89-5.40) per 100,000 persoonsjaren werd gezien en 4.85 (95% CI, 3.45-6.25) voor lymfocytaire colitis (LC). De vrouw-man ratio was 3.05 (95% CI 2.92-3.19) voor CC en 1.92 (95% CI 1.53-2.31) voor LC. De meest voorkomende leeftijd waarop de diagnose CC werd gesteld was 64.9 (range, 57.03-72.78) jaar, dit was vrijwel gelijk aan LC (mediaan 62.18, range 53.99-70.38). Er werd een stijging van de diagnose MC gezien met stijging van de leeftijd. Er werd een stijgende trend gezien voor zowel CC als LC voor 2000, daarna lijkt de incidentie van de ziekte in de VS, Zweden, en Spanje zich te stabiliseren. Er werd een verhoogd risico op MC gezien bij het gebruik van proton pump inhibitors (PPIs) en selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) (OR 2.68, 95% CI 1.73-4.17 en OR 2.41, 95% CI 1.64-3.53, respectievelijk).

Uit deze resultaten lijkt naar voren de te komen dat het een relatief veel voorkomende ziekte is, geassocieerd met leeftijd, gebruik van PPIs en SSRIs. Verder onderzoek dient gedaan te worden naar de oorzaak van de ziekte.

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Tong J et al. Incidence, Prevalence, and Temporal Trends of Microscopic Colitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Gastroenterol. 2015 Feb;110(2):265-276.