darmkanker

Elektronische neus kan darmkanker ruiken

Onderzoekers van het VUmc hebben een elektronische neus, de e-nose, ontwikkeld om darmkanker en zijn voorstadia op te sporen.

Eerder werd al aangetoond dat componenten in uitgeademende lucht (VOCs) aanwijzingen kunnen geven voor het aanwezig zijn van onder andere longkanker, borstkanker, melanomen en darmkanker. Eveneens zijn deze VOCs te herkennen in de ontlastingsgassen.

De e-nose is een technologie gebaseerd op sensoren die verschillende samenstellingen in de darmgassen kunnen herkennen. Ontlastingmonsters van veertig mensen met darmkanker, zestig mensen met voorlopers van darmkanker (advanced adenomas) en van 57 controlepatiënten werden geanalyseerd.

De gevoeligheid van de e-nose om darmkanker op te sporen was 85% (sensitiviteit), en de gevoeligheid om de ziekte uit te sluiten was 87% (specificiteit) ten opzichte van de controlegroep. Voor de voorlopers van darmkanker was de sensitiviteit 62% en de specificiteit 87%. De mogelijkheid om onderscheid te maken tussen darmkanker en een voorloper liet een sensitiviteit van 75% en een specificiteit van 73% zien.

De resultaten werden vergeleken met de FIT-test, waarbij bloed in de ontlasting wordt gemeten. Deze test liet een sensitiviteit zien van 63% voor het opsporen van darmkanker en een specificiteit van 100% voor het uitsluiten van darmkanker. Voor de opsporen / aantonen van de voorlopers van darmkanker was dit respectievelijk 7% en 100%. Deze resultaten zijn beduidend minder dan eerder is gezien, mogelijk zou dit verklaard kunnen worden doordat de ontlasting eerst ingevroren is geweest.

Het lijkt er op dat de e-nose mogelijk een rol zou kunnen spelen in de darmkankerscreening. Hierdoor kunnen de juiste mensen geselecteerd worden bij wie een dikkedarmonderzoek noodzakelijk is.