obstipatie

Omvang obstipatie onder oudere bevolking onderschat

Onlangs is het rapport ‘De last van obstipatie onder onze oudere gemeenschap – Toewerken naar betere oplossingen’ verschenen. Dit rapport is samengesteld door een groep Europese experts.

Het rapport beschrijft dat ongeveer tachtig procent van de oudere volwassen populatie wonend in verzorgingstehuizen te maken heeft met chronische obstipatie en ongeveer twintig procent van de volwassenen van 65 jaar of ouder binnen de Europese gemeenschap.

De omvang van dit probleem onder ouderen wordt onderschat en wordt daardoor onvoldoende behandeld, terwijl het in veel gevallen om een goed te voorkomen of te behandelen probleem gaat.

De afwezigheid van maatregelen om obstipatie te voorkomen beïnvloedt de leefkwaliteit van oudere mensen. Op zowel lichamelijk als psychisch vlak is de impact van obstipatie op de kwaliteit van leven van de patiënt enorm en vergelijkbaar met ziektes zoals diabetes.

Naast de impact voor patiënt zelf is chronische obstipatie ook op grotere schaal een probleem. Voor de gezondheidszorg betekent dit een toename in kosten door toegenomen onder andere verzorgingstijd, diagnostiek, behandelingen en medicatie. Deze kosten zullen, zonder ingrijpen, nog verder toenemen door de vergrijzing.

In het rapport hebben de experts zes prioriteiten opgesteld om chronische obstipatie onder oudere volwassenen, wonend in verzorgingstehuizen of binnen de gemeenschap aan te pakken:

1. Functionele obstipatie dient niet te worden onderschat of gebagatelliseerd en dient niet te worden beschouwd als een onoverkomelijk gevolg van ouderdom of zwakheid;

2. Chronische obstipatie dient te worden geclassificeerd en erkend als een op zich staande kwaal, niet als een aantal symptomen dat betrekking heeft op andere aandoeningen;

3. Erkenning en bewustzijn van de standaard symptomen en oorzaken van obstipatie, evenals kennis over hoe het effectief te voorkomen en te behandelen valt, dient binnen het gehele multidisciplinaire team en voor professionals binnen de sociale zorg die met oudere mensen werken een scholingsprioriteit te zijn;

4. Obstipatie dient beter te worden gediagnosticeerd, zodat het direct kan worden behandeld en effectiever onder controle gehouden kan worden in overeenstemming met de beste praktijk en erkende maatstaven;

5. Het taboe op obstipatie onder het algemene publiek dient te worden aangepakt, zodat oudere mensen zich er prettiger bij voelen en zich minder schamen voor het uit zichzelf aangeven van een vermoede obstipatie, wetende dat zij serieus genomen en altijd met respect behandeld zullen worden;

6. De ware kosten van het niet effectief onder controle te kunnen houden van obstipatie onder ouderen dienen te worden benadrukt, zowel in de vorm van economische als sociale last voor gezondheidsdiensten, evenals de kosten met betrekking tot individueel lijden en een lagere kwaliteit van leven.

Middels dit rapport hoopt men obstipatie onder ouderen beter in kaart te brengen om het probleem vervolgens beter aan te pakken en de omvang te verkleinen.

 

Note: Dit bericht is geschreven door Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten