obstipatie

Forse belasting zorgkosten door chronische obstipatie

Chronische obstipatie is een veelgehoorde klacht. Tot op heden hebben slechts weinig studies gekeken naar de kosten en financiële impact van deze aandoening.

Zweedse onderzoekers hebben tussen 2005 en 2009 gekeken naar de kosten van de gezondheidszorg, medicatiekosten en overlijden ten gevolge van obstipatie. Er werd alleen gekeken naar mensen met functionele obstipatie, patiënten met PDS en gebruik van opiaten werden uitgesloten.

In totaal werden 4.043 mensen met chronische obstipatie geïdentificeerd, met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar. Het overlijdenspercentage was 7% gedurende de 12 maanden follow-up, de meest voorkomende comorbiditeit was hypertensie (22%). Gedurende de follow-up kwamen de gemiddelde zorgkosten op 5388 euro, waarvan 951 euro obstipatie-gerelateerde kosten waren.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Wirta B et al. Economic burden associated with chronic constipation in Sweden: a retrospective cohort study. Clinicoecon Outcomes Res. 2014 Aug 12;6:369-79