Werkzaamheid van methotrexaat bij terugkerende ziekte van Crohn

Alhoewel corticosteroïden effectief zijn in het terugdringen van de ziekte van Crohn, keert toch bij een flink aantal patiënten de ontsteking terug zodra zij stoppen met corticosteroïden. Helaas is het niet mogelijk om oneindig corticosteroïden te blijven gebruiken vanwege de gewenning en de vele bijwerkingen. Methotrexaat is mogelijk een medicijn dat ingezet kan worden om de ontsteking onder controle te houden. Methotrexaat is het eerste alternatief na azathiopurine of 6-mercaptopurine in de behandeling van de ziekte van Crohn. In deze Cochrane review wordt de werkzaamheid van methotrexaat onderzocht.

In de studie werden alleen gerandomiseerde studies meegenomen, waarin werd gekeken naar methotrexaat versus placebo of methotrexaat versus een actief medicijn (6-mercaptopurine, 5-ASA, infliximab).

In totaal voldeden zeven studies (495 patiënten) aan de criteria. Uit de resultaten kwam naar voren dat alleen intramusculair methotrexaat (25mg/dag) werkzaam leek in het behouden van de remissie bij de ziekte van Crohn. Lagere doseringen lijken niet of nauwelijks werkzaam, vergeleken met placebo of een ander actief medicijn. Bijwerkingen werden vaker bij methotrexaat gezien dan bij 6-mercaptopurine. Veel gemelde bijwerkingen waren misselijkheid en braken, buikpijn, diarree, huiduitslag en hoofdpijn.

De studies met methotrexaat zijn nog schaars, verschillen nog veel van elkaar, zijn klein in omvang, wat betekent dat meer onderzoek gedaan moet worden om sterkere conclusies te kunnen trekken.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: McDonald JW et al. Methotrexate for induction of remission in refactory Crohn’s disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 6;8