Geleidelijk afvallen is mogelijk toch niet beter dan snel afvallen

Voedingsrichtlijnen wereldwijd adviseren dat geleidelijk afvallen bij obesitas beter is dan snel afvallen. Geleidelijk afvallen zou namelijk minder kans op terugval geven. Australische onderzoekers hebben gekeken of geleidelijk afvallen nou daadwerkelijk beter is dan snel afvallen.

De onderzoekers verdeelden 204 deelnemers over twee verschillende afval-groepen. De deelnemers bestonden uit 153 vrouwen en 51 mannen met allen een BMI van tussen de 30 en 45 kg/m2. De ‘snelle’ afval-groep moest 15% in 12 weken afvallen, terwijl de ‘geleidelijke’ afval-groep er 36 weken over mocht doen. Na 144 weken werd er gekeken hoe het gewichtsverlies er nog voorstond.

Uit de resultaten kwam naar voren dat van de ‘geleidelijke’ afval-groep 50% minstens 12.5% was afgevallen, in de ‘snelle’ afval-groep was dit 81%. Na 144 weken waren de meesten uit beide groepen weer op hun oude gewicht (71.2% versus 70.5%). Gedurende de follow-up ontwikkelde er één deelnemer een galblaasontsteking, waarschijnlijk veroorzaakt door het snelle gewichtsverlies en twee deelnemers ontwikkelden kanker.

Het lijkt dus dat de snelheid van het gewichtsverlies niet van invloed is op aankomen binnen 144 weken. Deze bevindingen komen dus niet overeen met de heersende gedacht dat geleidelijk gewichtsverlies duurzamer is dan snel gewichtsverlies.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Purcell K, et al. The effect of weight loss on long-term management: a randomised controlled trian. Lancet Diabetes Endocronol. 2014 Oct 15;2(12):954-962