obstipatie

Risicofactoren voor obstipatie bij palliatieve patiënten

Palliatieve patiënten zijn mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden. Obstipatie is een veelgehoorde klacht van mensen op hun sterfbed. De palliatieve zorgt richt zich op het verlichten van de klachten voor het overlijden. Om deze mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen is het van belang om in te kunnen schatten welke factoren bijdragen aan het ontwikkelen van obstipatie.

Onderzoekers hebben gegevens verzameld uit drie palliatieve behandelcentra. Zij maakten hierbij gebruik van vragenlijsten, gedragsfactoren en het gebruik van opiaten. Er werd specifiek gekeken naar patiënten met een Karnofsky score boven de 20.

In totaal werden er 237 vragenlijsten verzameld. Er werden significante relaties gevonden tussen onvoldoende voeding en vochtinname (p < 0.0001), beperkte privacy (p = 0.0008), afhankelijkheid van een hulpverlener (p = 0.0059), en de fysieke conditie van de patiënt (p = 0.013). Mate van bedrust kwam niet naar voren als onafhankelijke risicovoorspeller voor obstipatie.

Het is van belang voor optimale zorg rekening te houden met de bovenstaande factoren om zo obstipatie bij palliatieve patiënten zo goed mogelijk te voorkomen en te behandelen.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Dzierżanowski T & Ciałkowska-Rysz A. Behavioral risk factors of constipation in palliative care patients. Support Care Cancer. 2014 Dec 4.