Minder variatie darmflora gerelateerd aan overgewicht

Uit onderzoek blijkt dat mensen met weinig variatie aan bacteriën in hun darmflora meer kans hebben op aandoeningen gerelateerd aan obesitas, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

De darmbacteriën van bijna driehonderd Denen werden geanalyseerd. Een kwart van deze mensen had een bacteriearme darmflora. Bacterie arm hield in, minder dan 480.000 genen. Van deze groep had tachtig procent overgewicht. Een opvallend feit was dat zij een relatief groot aandeel bacteriën hadden die ontstekingsbevorderend zijn en een relatief klein aandeel ontstekingsremmende bacteriën. Om onderscheid te maken tussen een bacterierijke en bacteriearme darmflora hoeven slechts enkele karakteristieke bacteriesoorten te worden onderscheiden.

Dezelfde groep onderzoekers keek naar de darmflora van 49 mensen die wilden afvallen. Zij zagen dat de darmflora veranderde onder invloed van veranderingen in het dieet.

Het lijkt er op dat de darmbacteriën in de darmflora van invloed zijn op overgewicht. Dit inzicht zou in de toekomst nieuwe behandelmethoden kunnen bieden voor overgewicht en daaraan gerelateerde ziekten.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten

Bron: Le Chatelier E, et al. Richness of human gut microbiome correlates with metabolic markers. Nature. 2013 Aug 29;500(7464):541-6