darmkanker

Lactose-intolerantie en de relatie met long-, borst- en eierstokkanker

Zweedse onderzoekers hebben gekeken naar de relatie tussen lage lactose-intake en de relatie met long-, borst- en eierstokkanker.

Vanuit een landelijke database hebben de onderzoekers de data van mensen met lactose-intolerantie (n=22.788) tussen 1987 en 2010 verzameld. Meer vrouwen dan mannen bevonden zich binnen deze groep (58.5% versus 41.5%) en de mediane leeftijd waarop lactose-intolerantie was gediagnosticeerd was 12 jaar. Deze mensen werden gelinkt aan de landelijke kankerregistratie database. In totaal waren er 484.572 persoonsjaren follow-up.

Uit de resultaten kwam naar voren dat het risico op longkanker (SIR = 0.55), borstkanker (SIR = 0.79) en eierstokkanker (SIR = 0.61) significant lager was dan ten opzichte van mensen zonder lactose-intolerantie.

Onduidelijk is of de lage consumptie van lactose bijdraagt aan dit verminderde risico of dat het andere leefstijl-aspecten zijn, zoals het gebruik van plantaardige melk vervangende producten. Daarnaast beschikten de onderzoekers ook niet over gegevens zoals roken, lichaamsbeweging en alcoholconsumptie.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Ji J, et al. Lactose intolerance and risk of lung, breast and ovarian cancers: aetiological clues from a population-based study in Sweden.Br J Cancer. 2014 Oct 14. doi: 10.1038/bjc.2014.544.