darmkanker

Omega 3 lijkt overleving bij gemetastaseerde darmkanker gunstig te beïnvloeden

Omega 3 is een type vetzuur wat met name aanwezig is in vette vis, zoals makreel en sardientjes. Er is nog geen bewijs dat het eten van vis het risico op darmkanker vermindert, maar er lijkt wel bewijs dat bepaalde Omega 3 vetzuren (PUFA) beschermend werken. Engelse onderzoekers hebben naar de invloed van Omega 3 vetzuren gekeken bij patiënten met gemetastaseerde darmkanker die een leveroperatie moeten ondergaan.

Tussen april 2010 en juli 2011 deden 88 mensen mee aan de studie, die door loting over twee groepen werden verdeeld. Drieënveertig mensen ontvingen dagelijks 2g Omega 3 (EPA-FPA) en 45 mensen dagelijks een placebotablet. In totaal vielen zeven mensen uit de studie omdat er drie patiënten achteraf inoperabel bleken te zijn, twee patiënten kregen last van diarree en twee patiënten niet meer aan de studie deel wilden nemen. De meeste mensen met Omega 3 ontvingen dertig dagen de therapie en in de placebogroep was dat 26 dagen. In beide groepen werd een uitstekende compliantie gezien: 91% van de tabletten in de Omega 3 groep werden ingenomen en 94% in de placebogroep.

Uit de resultaten bleek dat de Omega 3 tabletten goed verdragen werden door patiënten met gemetastaseerde darmkanker. De overleving in de Omega 3 groep leek aanzienlijk langer, alhoewel het terugkeren van de kanker gelijk was over beide groepen.

Uit deze studie lijkt naar voren te komen dat Omega 3 een gunstig effect heeft op de ontwikkeling van gemetastaseerde darmkanker. Verder onderzoek zal plaats moeten vinden hoe groot dit gunstige effect is en welke dosering optimaal is.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoekers maag-, darm- en leverziekten

Bron: Cockbain AJ et al. Anticolorectal cancer activity of the omega-3 polyunsaturated fatty acid eicosapentaenoic acid. Gut doi:10.1136/gutjnl-2013-306445