Toevoegen van Lubiprostone aan de standaard darmvoorbereiding blijkt beter voor colonoscopie

Colonoscopie is een inwendig kijkonderzoek waarbij met behulp van een camera de binnenkant van de darm wordt onderzocht, de gouden standaard voor het diagnosticeren en monitoren van darmaandoeningen, zoals inflammatoire darmziekten (IBD), darmpoliepen, en darmkanker.

Voor het verkrijgen van een goed beeld van de darm is het belangrijk dat deze in zijn geheel wordt schoongespoeld voorafgaand aan de colonoscopie. Als het in zijn geheel schoon is, is het onderzoek het meest betrouwbaar en zal ook het snelst verlopen, indien dit niet het geval is dan kunnen er belangrijke dingen gemist worden, zoals darmkanker.

Helaas is er in maar liefst 25% van de colonoscopieën sprake van een niet optimaal uitgevoerde reiniging. Meestal komt dit doordat patiënten de speciale darm-reinigende oplossing (meestal PEG) die hiervoor gedronken dient te worden niet goed kunnen verdragen. Oorzaken hiervoor zijn de vieze smaak en het grote volume (2L) waarin deze PEG-oplossing moet worden ingenomen, resulterend in misselijkheid, buikkrampen en overgeven. Nieuw onderzoek van het Asian Institute of Gastroenterology in India toont nu aan dat deze problemen deels voorkomen kunnen worden door het vooraf toedienen van het medicijn Lubiprostone, een middel bekend in het gebruik van chronische obstipatie,

In totaal deden 442 patiënten mee aan een dubbelblind, gerandomiseerd en gecontroleerd klinisch onderzoek. De helft van de patiënten het medicijn Lubiprostone toegediend voorafgaand aan het innemen van de darm-reinigende PEG-oplossing, de andere helft een identiek uitziend placebo. De kwaliteit van de reiniging werd vervolgens gescoord volgens de zogenaamde Boston Bowel Preparation Scale (BBPS), lopend van 0 tot 9. De Lubriprostone-groep scoorde gemiddeld een 7,44 op deze schaal, terwijl de placebogroep gemiddeld 6,36 scoorde. Bovendien scoorde slechts 38% van de placebogroep een excellente darmvoorbereiden (score van 9), terwijl dit 66,5% was van de  Lubriprostone-groep .

Concluderend uit deze studie lijkt het dat het toedienen van Lubiprostone voorafgaand aan het innemen van de PEG-oplossing zorgt voor een sterk significant verbeterde reiniging van de darm.

 

Bron:

Addition of Lubiprostone to polyethylene glycol (PEG) enhances the quality & efficacy of colonoscopy preparation: a randomized, double-blind, placebo controlled trial. BMC gastroenterology, 16(1), 133.