baby

Antibiotica-gebruik tijdens de zwangerschap heeft impact op de darmflora baby

De darmflora die kinderen vanaf de geboorte meekrijgen vormt de basis van het immuunsysteem. Tijdens de geboorte wordt de darmflora aangevuld met verscheidene bacteriën van de moeder die het kind in het geboortekanaal tegenkomt. Kinderen die via een keizersnede worden geboren vertonen daarom ook een minder diverse darmbacteriesamenstelling. Zwangere vrouwen hebben een verhoogd risico op urineweginfecties en krijgen daarom vaak antibiotica voorgeschreven. Onderzoekers hebben nu gekeken of antibioticagebruik van de moeder tijdens de zwangerschap van invloed is op de bacteriesamenstelling van de baby bij de geboorte.

De onderzoekers hebben gekeken naar de ontlasting van 28 premature baby’s opgenomen op de neonatale intensive care afdeling. Zij keken onder andere bacteriesamenstelling en antibiotica-resistentie patroon van bepaalde darmbacteriën. Van de helft van de kinderen hadden de moeders tijdens de zwangerschap antibiotica gehad, de andere helft niet. Ontlastingsmonsters werden afgenomen op dag 7 en 14 na de geboorte. Er werd eveneens rekening gehouden met post-nataal antibioticagebruik bij de baby.

Uit de resultaten kwam naar voren dat zowel pre- als post-nataal antibioticagebruik van invloed was op de darmflora van de baby’s. Met name de Bacteroidetes verminderden significant in aantal in de pre-natale antibioticagroep, evenals het aantal Bifidobacterium. Deze bacteriën kunnen een beschermende werking hebben bij premature baby’s. Er werd zowel in de pre- en postnatale antibioticagroep antibioticaresistentie gezien.

 

“Er werd zowel in de pre- en postnatale antibioticagroep antibioticaresistentie gezien.”

 

Waar moeten we beter op letten?

Antibioticagebruik voor de geboorte en na de geboorte heeft dus een invloed op de darmbacteriesamenstelling van een baby. Mogelijk heeft dit ook invloed op de verdere vorming van de darmflora. Het is dus van belang dat artsen hier rekening mee houden en het antibioticagebruik proberen te minimaliseren. Als er wel een noodzaak tot antibioticagebruik bestaat, zou een antibioticum overwogen kunnen worden die de placenta niet kan passeren zodat de baby hier niet aan blootgesteld wordt.

 

Bron: Zou ZH et al. Prenatal and postnatal antibiotic exposure influences the gut microbiota of preterm infants in neonatal intensive care units. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2018

 

Meer weten over de darmflora? Lees het hier >