diarree

Zink aanvulling aan ORS dringt mogelijk kindersterfte terug bij acute diarree

Infectieuze diarree blijft een belangrijke doodsoorzaak in ontwikkelingslanden. Met name onder kinderen jonger dan 5 jaar. Statistieken laten zien dat infectieuze diarree voor 15% bijdraagt aan de mortaliteit in deze groep. Bij acute diarree gaan er vele mineralen verloren, waaronder natrium, kalium, maar ook zink. Zink is een essentieel mineraal voor het lichaam en draagt bij aan het immuunsysteem, en bij een tekort kunnen slijmvliesafwijkingen, huidafwijkingen en cognitieve afwijkingen ontstaan. Bovendien wordt gezien dat een zink-tekort de klachten bij acute diarree verergeren. Onderzoekers hebben daarom nu gekeken of zink aanvulling helpt, naast de standaard behandeling, bij kinderen met acute diarree in ontwikkelingslanden. Op dit moment krijgen kinderen met diarree ORS (oral rehydration salt). ORS bevat meestal natriumchloride en glucose, waardoor de zouten en suikers in het lichaam aangevuld worden en water beter wordt vastgehouden.
De onderzoekers onderzochten Palestijnse kinderen die met diarree naar het El-Dorra ziekenhuis in de Gaza-strook kwamen. Kinderen werden in de studie meegenomen als ze meer dan 3x per dag waterdunne ontlasting hadden, voor maximaal 3 dagen. Daarnaast moesten zij in staat zijn om drinken binnen te houden. De onderzoekers deelden de kinderen in twee groepen: de ene groep kreeg alleen ORS, de andere groep ORS aangevuld met zink. Kinderen jonger dan 6 maanden kregen 10mg zink en ouder dan 6 maanden 20mg. Beide groepen werden gedurende 2 weken behandeld.
“De duur van de diarree was in de ORS-zink-groep zo’n 2,3 dagen, terwijl dit voor de ORS-groep 7,2 dagen was.”
In totaal deden 140 kinderen mee aan het onderzoek, die varieerden in leeftijd van 1 maand tot 10 jaar. De resultaten waren opvallend veel beter voor de zink-groep. De duur van de diarree was in de ORS-zink-groep zo’n 2,3 dagen, terwijl dit voor de ORS-groep 7,2 dagen was. Ook de frequentie van de diarree nam significant af in de ORS-zink-groep na het starten van de therapie: 6.4 ontlastingen per dag voor behandeling ten opzichte van 2.4 keer per dag na behandeling. Voor de kinderen die alleen ORS kregen was dit 7 keer per dag voor de behandeling versus 4.7 keer per dag erna. In de ORS-zink-groep nam in 70% van de kinderen het lichaamsgewicht toe, terwijl dit bij de ORS-groep juist 71% van de kinderen gewichtsverlies had.

Conclusie

De resultaten van deze studie laten dus zien dat toevoeging van zink aan de reguliere ORS-therapie een zeer gunstig effect heeft het beloop van de diarree bij kinderen in ontwikkelingslanden. Wellicht zou dit de kindersterfte in de derde wereld terug kunnen dringen.
Meer weten over diarree? Lees hier verder >