darmkanker

Aspirine verlengt darmkankeroverleving niet

Aspirine zou mogelijk beschermen tegen darmkanker. De werkzame stof in aspirine, acetylsalicylzuur, remt prostaglandinen, signaalstoffen in het lichaam. Een belangrijk enzym dat door aspirine wordt geremd is COX-2. COX-2 is actief tijdens ontstekingsprocessen, maar ook in het beginstadium van darmkanker wordt hier een overmaat van aangemaakt. Daarnaast zou acetylsalicylzuur effect hebben op geprogrammeerde celdood (apoptose), wat bij kanker verstoord is.

Schotse onderzoekers hebben nu gekeken of (lage dosis) aspirine ook een rol kan spelen bij mensen die reeds gediagnosticeerd zijn met darmkanker. Zij onderzochten de gegevens van ruim 2.000 patiënten met darmkanker in de periode 2009 tot 2012. Van deze groep waren 1.064 patiënten overleden na ongeveer 2.6 jaar. Als er werd gekeken naar aspirinegebruik dan werd er geen beschermend effect gevonden.

 

Wat betekent dit voor aspirine bij darmkanker? 

Wellicht zou aspirine nog een rol kunnen spelen in het voorkomen van darmkanker onder hoog risico groepen, maar bij mensen bij wie reeds darmkanker is gediagnosticeerd lijkt het geen effect te hebben op de overleving.

 

Bron: Gray RT et al. Low-dose aspirin use and survival in colorectal cancer: results from a population-based cohort study. BMC Cancer. 2018 Feb 27;18(1):228.

 

Meer over darmkanker? Lees hier verder >