IBD

Pro-inflammatoir dieet gelinkt aan de ziekte van Crohn

Vanuit de Nurses Health Study is een voedingsprofiel ontwikkeld, het is de som van 18 voedselgroepen, waarvan 9 pro-inflammatoire en 9 ontstekingsremmend zijn. Hogere scores wijzen op pro-inflammatoire diëten en lagere scores wijzen op ontstekingsremmende diëten. De EDIP-score is eerder gevalideerd in verschillende populaties en is gecorreleerd met systemische inflammatoire markers.

Een recent onderzoek concludeerde dat mensen met een hogere EDIP een hoger risico hadden op het ontwikkelen van de ziekte van Crohn (CD). Met name degenen in de hoogste kwartiel van EDIP-scores had een 51% hoger risico op CD in vergelijking met die in het laagste kwartiel. Er werd echter geen verband gezien tussen EDIP-scores en het risico op colitis ulcerosa (UC). Het is belangrijk om onafhankelijk voedingsvoorspellers van IBD te valideren en dus evalueerden onderzoekers of hogere EDIP-scores werden geassocieerd met een hoger risico op de ontwikkeling van inflammatoire darmziekten (IBD). Zij voerden een grote, multinationale, prospectieve cohortstudie uit met 28.106 deelnemers over een periode van 10 jaar in 7 midden- en hoge-inkomenslanden. Zij vonden geen significant verband tussen EDIP en risico op colitis ulcerosa. Voor de ziekte van Crohn zijn onze resultaten vergelijkbaar tot de eerdere bevindingen, met een risico verhoging van 1,86 voor het vierde kwartiel vergeleken met de ten eerste.

Het lijkt er dus op dat een pro-inflammatoir dieet het risico op de ziekte van Crohn verhoogd, alhoewel de onderzoekers wel onderstrepen dat dit nog verder uitgezocht moet worden.

Bron: Nurala et al. Does High Inflammatory Diet Increase Risk of Inflammatory Bowel Disease? Results from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study: A Prospective Cohort Study. Gastroenterology 5 June 2021