Probiotica spelen mogelijk een gunstige rol bij obstipatie bij kinderen

Obstipatie is een groot probleem onder kinderen. Zo’n 3-5% van de kinderen die de kinderarts ziet komt met obstipatie als hoofdprobleem. De eerste therapieën die worden ingezet zijn onderwijs, toilettraining, dieetaanpassingen en laxantia. Desondanks heeft zo’n 50% van de kinderen nog steeds last van obstipatie. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat probiotica een gunstig effect kan hebben op de stoelgang.

In deze meta-analyse zijn 6 studies op een rij gezet om te kijken hoe sterk dit bewijs voor de behandeling van obstipatie bij kinderen is. Verschillende typen probiotica werden in de studies gebruikt, met name diverse soorten Lactobacillen en Bifidobacteriën. Uit de studies kwam naar voren dat probiotica de ontlastingsfrequentie significant verhoogden, met name onder Aziatische kinderen. Er werd geen effect gezien op de hardheid van de ontlasting.

De onderzochte studies waren allen nog erg verschillend van elkaar en konden daardoor minder goed met elkaar vergeleken worden. Grotere gerandomiseerde studies dienen dus verricht te worden om het bewijs verder te ondersteunen.

Probiotica met Lactobacillen en Bifidobacteriën zouden een gunstig effect hebben op obstipatie omdat zij korte keten vetzuren produceren, de zuurgraad verlagen en de darmperistaltiek bevorderen. Naast de reguliere therapie zouden probiotica dus een rol kunnen spelen in de behandeling van obstipatie bij kinderen.

 

Bron: Ruixue Huang ans Jianan Hu. Positive Effect of Probiotics on Constipation in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis of Six Randomized Controlled Trials. Front Cell Infect Microbiol. 2017; 7: 153.