obstipatie

Obstipatie in verzorgingstehuizen: een groots probleem!

Obstipatie bij ouderen is een veelgehoorde klacht. Het veranderen van de darmmotiliteit, minder inname van vocht en vezels en een minder actieve levensstijl zijn vaak de boosdoeners. Met name in verzorgingstehuizen lijkt obstipatie een groot probleem te zijn. Spaanse onderzoekers hebben een landelijk onderzoek gedaan om te kijken naar de omvang van het probleem.

De onderzoekers hebben data over obstipatie verzameld van ouderen wonend in 34 verzorgingstehuizen verspreid over het gehele land.

Uit de resultaten kwam naar voren dat 70.7% van alle ouderen in de verzorgingstehuizen kampt met obstipatie. In de meeste gevallen was dit ook daadwerkelijk gediagnosticeerd (95.5%), maar in slechts 43.1% ook netjes gecontroleerd. Gecontroleerde obstipatie (OR 9.8), ongecontroleerde obstipatie (OR: 37.21), aantal medicijnen (OR: 1.2), verminderde mobiliteit (OR: 0.98) en het gebruik van NSAIDs bleken risicofactoren voor obstipatie.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat obstipatie zeer vaak voorkomt bij ouderen wonend in verzorgingstehuizen, maar dat minder dan de helft van de gevallen gecontroleerd wordt. Meer aandacht zou gevestigd moeten worden om obstipatie bij ouderen beter in kaart te brengen om onnodig lijden te voorkomen. Obstipatie is namelijk vaak een goed te behandelen klacht.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Rey E et al. A nation-wide study of prevelance and risk factors for fecal impaction in nursing homes. PLoS One, 2014 Aug 22;9(8)