IBD

Thiopurines lijken het risico op poliepen bij IBD niet te verlagen

Een van de meest gevreesde complicaties van langdurige IBD is de ontwikkeling van darmkanker. Recent heeft een meta-analyse aangetoond dat het risico op darmkanker bij mensen met colitis ulcerosa 2.4x groter is ten opzichte van algemene bevolking en voor de ziekte van Crohn was dit 1.9x. Het lijkt er op dat dit risico gedurende de jaren is afgenomen, mogelijk mede door het gebruik van effectievere medicatie om de ontsteking beter onder controle te houden. Thiopurines, zoals 6-mercaptopurine en azathiopurine, zijn veel gebruikte medicatie bij IBD. Deze meta-analyse is richt zich op de invloed van thiopurines op de ontwikkeling van neoplasieën in de dikke darm, mogelijke voorloperpoliepen van darmkanker.

In totaal werden de resultaten van 15 studies naast elkaar gelegd. Uit de resultaten kwam naar voren dat er geen verschil werd gevonden voor het krijgen van neoplasieën tussen IBD-patiënten die wel of geen gebruik van thiopurines (OR 0.87 95% CI 0.71-1.06). Studies die specifiek naar de ontwikkeling van neoplasieën als uitkomstmaat hadden leken een trend te laten zien dat thiopurines een beschermende werking hadden (OR 0.72 95% CI 0.50-1.05), deze trend werd overigens niet gezien voor een beschermende werking tegen de ontwikkeling van darmkanker (OR 0.90 95% CI 0.72-1.12).

Thiopurines lijken geen beschermende werking te hebben op de ontwikkeling van darmpoliepen bij patiënten met IBD.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten.

Bron: Jess T, et al.Thiopurines and Risk of Colorectal Neoplasia in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Jun 4. pii: S1542-3565(14)00802-7.