Darmflora

Proefschrift over belang darmflora voor ons immuunsysteem

Op 25 oktober jongstleden is dr. Ida Hiemstra van het VUmc gepromoveerd op het onderwerp ‘Microbial control of the mucosal barrier function. Implications for local and systemic immune homeostasis’.

In haar proefschrift richt dr. Hiemstra zich op de barrièrefunctie van de darmwand. Deze barrière zorgt er voor dat schadelijke bacteriën en virussen niet zomaar ons lichaam kunnen binnendringen. Als de darmflora uit balans raakt verslechtert de barrièrefunctie van de darmwand. Eveneens toonde zij aan dat bepaalde immuuncellen in het bloed gerelateerd zijn aan de darmflora.

Dr. Hiemstra toonde met haar onderzoek aan dat er een relatie bestaat tussen twee receptoren op de darmwand (NOD2 en TLR2). Deze twee receptoren zorgen voor de hechting tussen de cellen in de darmwand, de barrièrefunctie. Een verstoring hiervan zijn een mogelijke verklaring op het ontstaan van de ziekte van Crohn.

Een interessante ontdekking die de promovenda eveneens deed, was dat de worm Trichuris suis bepaalde stoffen uitscheidt die de symptomen bij de ziekte van Crohn doen afnemen. De worm blijkt stoffen uit te scheiden die de barrièrefunctie van de darmwand verlagen en tegelijkertijd de productie van ontstekingsstoffen onderdrukken.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten