Spierverval is een nieuwe voorspeller voor rescue-therapie bij colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa is een chronische terugkerende ontsteking van de dikke darm. Het beloop is erg wisselend, sommige mensen hebben er vrijwel geen last van en blijft de ziekte rustig met minimale medicatie, terwijl andere veelvuldige ernstige ontstekingen doormaken waardoor ze opgenomen moeten worden. Deze ernstige opvlammingen komen bij ongeveer 1 op de 4 colitis ulcerosa patiënten voor. Bij de ziekte van Crohn, de andere vorm van inflammatoire darmziekten (IBD), zijn spierverval, “sarcopenie” genaamd, en vetafzetting rondom de organen voorspellers van ernstige opvlammingen, voor colitis ulcerosa is dat tot op heden nog niet duidelijk gedefinieerd.

 

Amerikaanse onderzoekers lieten bij 89 opgenomen colitis ulcerosa patiënten die een CT scan van de buik hadden ondergaan, de CT scan nog eens beoordelen door de radioloog. De radioloog beoordeelde de scan op spiermassa, onderhuids vet en orgaanvet. Sarcopenia werd gedefinieerd als een zogenaamde “skeletspier index” van minder 55 cm2/m2 voor mannen en minder 39 cm2/m2 voor vrouwen. Vervolgens werd er gekeken of er een correlatie bestaat tussen de radiologische bevindingen en de noodzaak tot rescue-therapie. Rescue-therapie houdt medicatie (infliximab of cyclosporine) dan wel een chirurgische ingreep in.

 

“Bij de ziekte van Crohn is spierverval een voorspeller van ernstige opvlammingen”

 

In totaal werden de CT scan van 89 colitis ulcerosa met een ernstige opvlamming beoordeeld. Van deze groep hadden 39 [43.8%] patiënten rescue-therapie nodig. Tweederde [70%] hiervan voldeed aan de definitie sarcopenie [81% mannen, 48% vrouwen]. Opvallend was dat de patiënten met sarcopenie vrijwel dezelfde ziektekarakteristieken en laboratoriumuitslagen hadden als de groep met een normale spiermassa. De aanwezigheid van sarcopenie was sterk gecorreleerd aan rescue-therapie ten opzichte van normale spiermassa (56% vs 28%, multivariable odds ratio [OR] 3.98, 95% confidence interval [CI] 1.12–14.1). De aanwezigheid van orgaanvet of onderhuidsvet bleek geen voorspeller te zijn.

 

Sarcopenie is dus een goede voorspeller voor rescue-therapie bij colitis ulcerosa patiënten. Wellicht is dit een goede maatstaf voor de conditie waarin de patiënt verkeerd.

 

Bron: Cushing KC et al. Sarcopenia is a Novel Predictor of the Need for Rescue Therapy in Hospitalized Ulcerative Colitis Patients. Journal of Crohn’s and Colitis, Volume 12, Issue 9, 29 August 2018, Pages 
1036–1041
Meer over Colitis Ulcerosa? Kijk hier >