Werkzaamheid van infliximab bij colitis ulcerosa is dosisafhankelijk

Infliximab is een anti-TNF-α dat aantoond werkzaam is bij matige tot heftige vormen van inflammatoire darmziekten. De studies die hebben plaatsgevonden hebben hoofdzakelijk gekeken naar de werking van infliximab bij patiënten met de ziekte van Crohn, maar aanzienlijk minder bij mensen met colitis ulcerosa. Alhoewel de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa veel van elkaar weg hebben, werken medicijnen toch soms anders bij beide ziekten. Een internationale groep onderzoekers heeft gekeken naar de effectiviteit van infliximab bij patiënten met colitis ulcerosa.

De onderzoekers verzamelden data uit twee studies van 728 mensen met matig tot ernstige colitis ulcerosa die infliximab gebruikten. Bij hen werd op week 8, 30 en 54 bloed afgenomen om naar de concentraties infliximab te kijken. De mediane concentraties infliximab waren significant hoger op week 8, 30 en 54 bij de patienten die een klinisch respons, mucosale heling en/of klinische remissie lieten zien. Hoewel de relatie tussen infliximab en respons varieerden kwam een optimale serumconcentratie van 41 μg/mL voor week 8 naar voren als start-therapie en 3.7 μg/mL als onderhoudstherapie.

Uit deze studie komt naar voren dat serumconcentraties infliximab geassocieerd zijn met effectiviteit in matig tot ernstige colitis ulcerosa. Verder prospectief onderzoek zal verricht moeten worden om een gedetailleerder beeld te krijgen van de effectiviteit van infliximab.

 

Dit stuk is geschreven door drs. Linda Wanders, arts-onderzoeker maag-, darm- en leverziekten

Bron: Adedokun OJ et al. Association between serum concentration of infliximab and efficacy in adult patients with ulcerative colitis. Gastroenterology 2014;147:1296-1307