Langdurig antibioticagebruik gerelateerd aan overgewicht

Het is al langer bekend dat antibioticagebruik de darmflora kan veranderen. Spaanse onderzoekers hebben nu aanwijzingen gevonden dat langdurig gebruik van antibiotica kan leiden tot gewichtstoename door deze veranderde darmflora. Voor de studie is de metabole activiteit van darmbacterie-enzymen in de ontlasting van obese (N=5) en slanke mensen (N=7) geanalyseerd. De studie liet zien dat […]

LEES MEER >
IBD

Hittegolf zorgt voor toename darminfecties en opvlamming IBD

Zwitserse onderzoekers tonen aan dat hittegolven van invloed zijn op de toename van de ziekenhuisopnames voor patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) en darminfecties. Onderzoekers uit Zurich analyseerden 738 patiënten met een IBD-opvlamming en 786 patiënten met darminfecties, opgenomen tijdens hittegolven (n = 17) gedurende de periode 2001-2005. Deze data werd vergeleken met andere niet-infectieuze darmziekten, […]

LEES MEER >
Darmflora

Goede en slechte winden door darmgassen en bepaalde darmbacteriën

Onderzoekers uit Madrid hebben een relatie gevonden tussen buikpijn die wordt veroorzaakt door darmgassen en de aanwezigheid van bepaalde darmbacteriën. In de studie werden patiënten met buikklachten (n = 30) vergeleken met mensen zonder klachten (n = 20). Uit de resultaten bleek de groep zonder klachten gemiddeld 7,4 winden per dag lieten bij een normaal […]

LEES MEER >
Darmflora

Darmflora in balans door SIGIRR-eiwit

De balans in de menselijke darmflora is een samenspel tussen het in stand houden van de goede darmbacteriën en het beschermen tegen slechte bacteriën van buitenaf. SIGIRR is een eiwit dat aanwezig is aan het oppervlak van de cellen in het darmslijmvlies. Het SIGRR-eiwit is verantwoordelijk voor de demping van de afweerrespons tegen bacteriën, waaronder […]

LEES MEER >
Darmflora

Darmflora: darmbacteriën en darmvirussen

De darmflora bestaat uit darmbacteriën die voor ieder persoon uniek zijn (microbioom), daarnaast bevindt zich in de darmflora ook een uniek scala aan virussen (viroom). Het grootste deel van het viroom bestaat uit bacteriofagen, virussen die darmbacteriën infecteren en niet direct de mens zelf. Hoewel zij mensen niet direct infecteren, kunnen zij wel de gezondheidstoestand van […]

LEES MEER >
Darmflora

Minder diversiteit van de darmflora bij kinderen geboren via de keizersnede

De darmflora-diversiteit is minder groot bij keizersnede-kinderen in hun eerste twee levensjaar dan bij kinderen die op de vaginale manier worden geboren. Het verschil in darmflora heeft invloed op de ontwikkeling van het immuunsysteem. Bacteriën spelen een belangrijke rol voor de ontwikkeling van het immuunsysteem waardoor het immuunsysteem niet overreageert, zoals bij allergieën, diabetes en inflammatoire […]

LEES MEER >

Poeptransplantatie bij chronische diarree

In twintig jaar tijd is de antibioticagerelateerde diarree meer dan verdubbeld door het toegenomen antibioticagebruik. Door antibiotica wordt de darmflora dusdanig verstoord waardoor slechte bacteriën de overhand krijgen. Een kwart van de gevallen is niet meer gevoelig voor antibiotica en gaat dan over in chronische diarree, meestal veroorzaakt door de darmbacterie Clostridium difficile. Bij poeptransplantaties […]

LEES MEER >
Darmflora

Disbalans darmflora verantwoordelijk voor verslechtering HIV

Veranderingen in de darmflora zouden een verklaring kunnen zijn waarom goedbehandelde HIV-patiënten eerder te maken krijgen met levensverkortende chronische ziekten, zoals hartziekten en dementie. In een studie uit San Francisco (VS) werden zeven onbehandelde HIV-patiënten, achttien goedbehandelde HIV-patiënten (met ondetecteerbare viral load) onderzocht en negen niet-HIV-geïnfecteerde mensen als controlegroep. De onderzoekers vonden dat HIV-geïnfecteerde mensen […]

LEES MEER >
darmkanker

3-dimentionale coloscopie voor betere opsporing darmpoliepen

Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om endoscopisten te helpen bij het opsporen van afwijkingen in de dikke darm, zogenaamde poliepen. Deze darmafwijkingen kunnen voorlopers zijn van darmkanker en dienen daarom tijdig te worden herkend en verwijderd. De nieuwe techniek, photometric stereo endoscopy, maakt gebruik van topografische beelden van […]

LEES MEER >
1 2