Overgewicht en obesitas gelinkt aan 10 veelvoorkomende kankersoorten

Overgewicht en obesitas brengt vele gezondheidsrisico’s met zich mee, waaronder verschillende vormen van kanker. Engelse onderzoekers hebben nu een grootschalig onderzoek uitgevoerd om de impact van overgewicht en obesitas te bekijken in de ontwikkeling van kanker. De resultaten zijn zeer recent gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet. De onderzoekers uit Londen hebben huisartsgegevens gebruikt […]

LEES MEER >

Budesonide lijkt niet werkzaam als onderhoudstherapie bij Crohn

Corticosteroïden zijn werkzaam als inductietherapie bij de ziekte van Crohn, maar niet als onderhoudstherapie. Er bestaat eveneens grote bezorgdheid om de risico’s rondom corticosteroïden bij langdurig gebruik, zoals onder andere suikerziekte, botontkalking en vergrote kans op infecties door langdurige onderdrukking van het immuunsysteem. Budesonide behoort ook tot de familie van de gluco-corticosteroïden, maar is minder […]

LEES MEER >
darmkanker

Invloed van dieet op de overleving na darmkanker

Naar de dieetfactoren in de preventie van darmkanker is al uitgebreid onderzoek gedaan. Factoren zoals voedingsvezels, veel groente en fruit en melk werkend beschermend tegen darmkanker. Alcohol, roken en hoge vleesconsumptie werken juist weer risicoverhogend. Tot op heden is er aanzienlijk minder bekend over de invloed van voeding op de overleving na de diagnose darmkanker. […]

LEES MEER >
darmkanker

Meer motivatie tot verandering als men weet heeft van darmkanker-risicofactoren

Verschillende leefstijlfactoren lijken van invloed op de ontwikkeling van darmkanker, daarnaast is er ook bewijs dat diverse factoren tegen darmkanker beschermen. Nieuw-Zeelandse onderzoekers hebben onderzocht of mensen met een verhoogd darmkankerrisico hun dieet en leefstijl aanpasten om zo het darmkankerrisico te verlagen. De onderzoekers selecteerden 250 deelnemers die een controle-coloscopie ondergingen in verband met een […]

LEES MEER >
darmkanker

Roken van invloed op de ontwikkeling van darmkanker

Darmkanker is een van de meest voorkomende soorten van kanker in de westerse wereld. Roken is een belangrijke risico factor voor de ontwikkeling van darmkanker. Onderzoekers uit Noorwegen hebben naar dit risico gekeken onder meer dan 600.000 mensen. Tussen 1972 en 2003 zijn gegevens verzameld over 602.242 Noorse mannen en vrouwen. De gemiddelde follow-up was […]

LEES MEER >
PDS

Alcohol alleen in grote mate van invloed op PDS

Er lijkt een relatie te zijn tussen alcoholgebruik en verergering van de het prikkelbare darmsyndroom (PDS). Het is tot op heden nog onduidelijk hoe deze relatie met elkaar samenhangt. Amerikaanse onderzoekers hebben in een observationele studie gekeken hoe alcoholgebruik van invloed was op vrouwen met PDS-klachten (n=143) en deze resultaten vergeleken met vrouwen zonder PDS-klachten […]

LEES MEER >
darmkanker

Relatie tussen chemotherapie en smaak en eetlust

Verandering in smaak is een veelgehoorde klacht bij chemotherapie. Het is tot op heden nog onduidelijk of dit daadwerkelijk een verandering van smaak is of een verminderde eetlust of zin in voedsel. Eveneens is onduidelijk hoe deze klachten in relatie staan tot inname van voedsel en voedingsstatus. Australische onderzoekers hebben 52 vrouwen die chemotherapie ondergingen […]

LEES MEER >

Engelse gezondheidszorg richtlijnen ondersteunen probiotica-gebruik

Verschillende onderzoeken hebben positieve resultaten laten zien voor probiotica in het voorkomen van antibiotica-geassocieerde diarree en Clostridium Difficile infecties. Gebaseerd op deze bevinden adviseren de Engelse nationale richtlijnen om voor hoog-risicopatiënten probiotica, waarin met name met S. boulardii en L. rhamnosus) voor te schrijven op het moment dat de patiënt antibiotica gebruikt.

LEES MEER >
1 2